کپ پلی اتیلنی – درپوش پلی اتیلنی

کپ پلی اتیلنی – درپوش پلی اتیلنی

کپ پلی اتیلن یا درپوش پلی اتیلن

 

کپ پلی اتیلنی یا درپوش برای بستن انتهای لوله های پلی اتیلنی کاربرد دارد.مزیت استفاده از این نوع درپوش ها آب بندی مطمئن آن است از این رو از هرز شدن اتصالات پیچی پلی اتیلنی جلوگیری میکند. تنوع در پوش ها در دو نوع کپ بیضی و عدسی شکل است که نوع اول برای مسدود کردن لوله هایی با قطر بزرگ کاربرد دارد و مشاب کپ یا درپوش هایی است که برای ساختن مخازن ذخیره ای بزرگ استفاده میشود. مانند دیگر محصولات پلی اتیلنی خواصی از جمله عدم رسوب, خوردگی, ساییدگی را دارا می باشد.