سوپاپ پلی اتیلنی

سوپاپ پلی اتیلنی

سوپاپهای پلی اتیلن همانند شیر یک طرفه عمل می کنند و باعث عدم بازگشت آب یا فاضلاب به لوله اصلی میشوند.موارد استفاده آنها در فاضلاب و مواد شیمیایی و اسیدی و نفتی و آبرسانی تحت فشار است.

فروش و قیمت انواع شیر های پلی اتیلن فاضلابی ، گازی ، نفتی و آب